Buradasınız : İş Yeri Hekimi

Sağlık Riskleri

Sağlık Riskleri - İş sağlığı, çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal, bedensel olarak en üst düzeyde korumak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını iyileştirmek; Sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden korumak, çalışma sırasında çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmalarını sağlamak, böylece işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.

İş sağlığı, çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal, bedensel olarak en üst düzeyde korumak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını iyileştirmek; Sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden korumak, çalışma sırasında çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmalarını sağlamak, böylece işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.

Sağlık Riskleri


İş sağlığını olumsuz etkileyen ve sağlık riski oluşturabilecek faktörler;

- Gereğinden fazla sıcak ve nemli ortamlarda yada kirli havada çalışmak.
- Yetersiz aydınlatma.
- Gürültü.
- Tozlu çalışma ortamı.
- Kimyasal ve biyolojik risk etmenleri.(kimyasal maddeler,işyerinde bulaşıcı hastalıklar)
- Çalışma alanında bedensel zorlanmalar(kas iskelet sistemi zorlanmaları), gözü yoran işler(ekranlı çalışmalar) yada kulağı yoğun olarak yoran işler(gürültülü çalışma ortamları)
- Yoğun çalışma süreleri.
- Ara dinlenme sürelerinin az olması.
- Gece işleri.
- Vardiyalı işler.
- İşyeri atmosferinin kötü olması,havalandırma eksikliği,ergonomik olmayan çalışma ortamı şartları ve iş stresine neden olabilecek bütün olumsuz etkenler.
- Çalışma ortamı, dinlenme alanları,soyunma odaları ve yemekhane hijyenini sağlayamamak.
- Çalışanın görev tanımlamasının yapılmamış olması ve buna bağlı psikososyal risk etmenleri.

İşyerinde çeşitli hastalıklara ve meslek hastalıklarına karşı korunmada, çalışanların dışında çalışma ortamının da özelliklerine dikkat etmek gerekir.Çalışanların çalışma ortamlarının sağlıklı olması sıcaklık,nem,aydınlatma,gürültü,titreşim,toz gibi etkenlerin belirli limitlerin altında tutulması ile sağlanır.Bu nedenle yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre ortam ölçümlerinin(iş hijyeni ölçümleri) yapılması gerekmektedir.Çalışma koşul ve ortamının değiştiği zaman bu ölçümler yenilenmelidir.

İşletmelerde koruyucu
sağlık riskleri hizmetlerini sağlamak için;işyerinde ilk yardım dolabı,sedye ve benzeri malzemelerin bulundurulması ve personele ilk yardım bilgisi ve sertifikalandırma yapılması gerekir.Ayrıca çalışanlara, çalıştıkların ortamın türüne göre kişisel koruyucu ekipman verilmelidir,böylece çalışanların kimyasal,fiziksel ve biyolojik etkenlerden korunmaları sağlanır ve meslek hastalıklarının önüne geçilmiş olur.

İşyeri hekimleri de, kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetler ve çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunarak, çalışanların
sağlık risklerinden korunmalarını sağlar. Ayrıca bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vererek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlar,çalışanları bu risklerle ilgili bilgilendirir.