Buradasınız : Yönetmelikler

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği - Bu yönetmelik 25/04/2013 tarihli 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.02/05/2014 tarihinde yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır,yönetmeliğin güncel hali aşağıdaki gibidir.

Bu yönetmelik 25/04/2013 tarihli 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.02/05/2014 tarihinde yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır,yönetmeliğin güncel hali aşağıdaki gibidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin amacı, iş yerlerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli şartları belirlemektir.20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.Yönetmelikte iş ekipmanı,operatör,periyodik kontrol,periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi gibi tanımların açıklamaları yapılmıştır.

Yönetmelikte işverenin,işyerinde kullanılan ekipmanların çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için alması gereken tedbirler,iş ekipmanlarında bulunacak asgari gereklilikler,iş ekipmanın kontrolü,bakımı,ergonomisi ve çalışanların iş ekipmanlarıyla ilgili bilgilendirilmesi ve eğitimleri gibi hususlar yer alır.Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanları,yüksekte yapılan geçici işlerde(el merdiveni kullanımı,iskelelerin kullanımı,halat kullanılarak yapılan çalışmalar) iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili açıklamalar yapılarak bu işlerde
alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirleri de belirtilmiştir.İş ekipmanlarının bakım,onarım ve periyodik kontrolleri(basınçlı kap ve tesisatlar,kaldırma ve iletme ekipmanları,tesisatlar,tezgahlar) ile ilgili hususlar;periyodik kontrol süreleri,kontrollerin kimler tarafından yapılacağı şeklindeki bilgiler bu yönetmelikte yer almaktadır