Buradasınız : Yönetmelikler

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik - Bu yönetmelik 29.12.2012 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli uzmanların nitelikleri,eğitimleri ve belgelendirilmesi,görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Bu yönetmelik 29.12.2012 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli uzmanların nitelikleri,eğitimleri ve belgelendirilmesi,görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.Yönetmelikte İSG-KATİP,iş güvenliği uzmanı,sorumlu müdür,teknik eleman gibi iş güvenliğiyle alakalı terimlerin tanımları yapılmıştır.A,B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgelerinin hangi şartlarda kimlere verildiği,bu uzmanların görevlendirilmeleri,görevleri ve yetkileri,yükümlülükleri bu yönetmelikte yer almaktadır.İş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli,tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda çalışma süreleri ve çalışan sayısına göre bu sınıflarda tam süreli görevlendirilmeleri ile ilgili bilgiler bu yönetmelikte yer almaktadır.İş güvenliği uzmanı eğitimi verilecek eğitim kurumlarının özellikleri,eğitici kadrosu,yerleşim planları,derslikleri,aydınlatma,gürültü ve termal konfor şartları ile ilgili hükümler bu yönetmelikte açıklanmıştır.Bu yönetmelik yetkilendirilmiş kişi ve kurumların vize işlemleri(5 yılda 1),iş güvenliği uzmanlarına verilecek eğitim programlarına başvuru süreci eğitimin içeriği,eğitim sonrasında yapılacak sınav hakkında bilgi,işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesinin hangi şartlarda kimlere verilebileceği,kişi ve kurumların yetkilerinin askıya alınması,iptal ve itirazlar konu başlıklarını içermektedir.