Buradasınız : Yönetmelikler

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik - Bu yönetmelik; 6331 sayılı Kanun kapsamına giren ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsamaktadır. Yönetmelikte; İşverenin yükümlülükleri, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, Günlük çalışma düzeni, Çalışanların işe katılımlarının sağlanması, Gözlerin korunması bu başlıklar altında düzenlemeler bulunmaktadır.

Bu yönetmelik; 6331 sayılı Kanun kapsamına giren ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsamaktadır. Yönetmelikte; İşverenin yükümlülükleri, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, Günlük çalışma düzeni, Çalışanların işe katılımlarının sağlanması, Gözlerin korunması bu başlıklar altında düzenlemeler bulunmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak 16 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 23 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.