Buradasınız : Yönetmelikler

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik - Bu yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde uygulanır.İşveren,çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için gereken tedbirleri alır.

Bu yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde uygulanır.İşveren,çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için gereken tedbirleri alır.

Bu tedbirler şu şekilde sıralanabilir;çalışanların sağlık gözetimi,eğitimi,çalışanların titreşimle ilgili maruz kalabileceği sınır değerler(el kol titreşimi,bütün vücut titreşimi),bu değerler sekiz saatlik çalışma sürelerine göre belirlenir ve ölçümler Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yaptırılır,ölçüm sonuçlarına göre işveren maruziyetin önlenmesi ve azaltılmasıyla ilgili önlemler alır.Bu yönetmelik 22/08/2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete'de yayım tarihi ile yürürlüğü girer,daha önceki 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.