Buradasınız : Yönetmelikler

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik - Bu yönetmelik 6331 sayılı kanun kapsamına giren balıkçı gemisi, çalışan, gemi, gemi sahibi donatan, kaptan, mevcut balıkçı gemisi, yeni balıkçı gibi yapılan işleri kapsamaktadır.

Bu yönetmelik 6331 sayılı kanun kapsamına giren balıkçı gemisi, çalışan, gemi, gemi sahibi donatan, kaptan, mevcut balıkçı gemisi, yeni balıkçı gibi yapılan işleri kapsamaktadır.

Balıkçı gemilerinde yapılan işlerde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemleri belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılmış olup, 20 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, 4857 sayılı İş Kanununa istinaden daha önce bu konuda çıkarılmış ve 27 Kasım 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik de yürürlükten kaldırılmıştır.