Buradasınız : Yönetmelikler

İş Yerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İş Yerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Bu yönetmelik; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.Yönetmelikte Acil durum,acil durum planı ve güvenli yer tanımları yapılmıştır.

Bu yönetmelik; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.Yönetmelikte Acil durum,acil durum planı ve güvenli yer tanımları yapılmıştır.

Bu yönetmelikle acil durumlarda işverenin yükümlülükleri,çalışanların yükümlülükleri ve sorumlulukları,acil durum ekiplerinin oluşturulması ve tehlike sınıflarına göre sayılarının belirlenmesi,acil durum planının dokümantasyonun nasıl yapılacağı,tatbikat çalışmaları,çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi,aynı çalışma ortamında birden fazla işveren olması durumunda acil durum planının nasıl düzenleneceği hakkında düzenlemeler yapılmıştır.Yönetmelikte belirtildiği gibi acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013 tarihli 28681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.