Buradasınız : Yönetmelikler

İş Yerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

İş Yerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik - Yönetmelikte; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı ya da büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması ile bu yönetmelikte belirtilen koşullarda durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir

Yönetmelikte; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı ya da büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması ile bu yönetmelikte belirtilen koşullarda durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir

Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır. Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyeri, Heyet, Maden işleri, Metal işleri, Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işler, Yapı işleri gibi kavramların tanımları yapılmıştır. Bu yönetmelikte; İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyetin oluşturulması görevleri ve karar alma, İşin durdurulması, Durdurma kararının uygulanması, Mühürlerin geçici olarak sökülmesi, Durdurma kararının kaldırılması, Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek acil hallerde yapılacak işlemler, Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı bölümünde ise; İlamların yerine getirilmesi, Ücret ödemeleri,konularında düzenlemeler yer almaktadır. 30.03.2013 tarihli 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.