Çatalca Acil Durum Eylem Planı

Çatalca Acil Durum Eylem Planı - ÇATALCA Acil durum eylem planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

ÇATALCA Acil durum eylem planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Çatalca Acil Durum Eylem Planı


ÇATALCA Acil durum planında; işyerinin unvanı, adresi, hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı, hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi, belirlenen acil durumlar, alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki, yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler, ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler, kaçış yolları, toplanma yerleri, görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri, ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları vb. bilgilerin yer alması gerekir.

ÇATALCA da bulunan tüm firmalara risk analizi hizmetimiz ile beraber acil durum eylem planları oluşturmaktayız.

ÇATALCAİş Yeri Ortam Ölçümü - ÇATALCARisk Analizi - ÇATALCA İşGüvenliği Uzmanı - ÇATALCAİş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi - ÇATALCAKimyasal Riskler - ÇATALCAPatlamadan Korunma Dökümanı - ÇATALCA İşyeriTehlike Sınıfları - ÇATALCABiyolojik - Biyomekanik - Kimyasal ve Radyolojik Riskleri - ÇATALCA Sağlık Raporu- ÇATALCAPeriyodik Kontroller - ÇATALCABiyokimya Tahlilleri - ÇATALCA SağlıkRiskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. ÇATALCA Risk Analizive Risk Değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AcilDurum Eylem Planı