Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Esenyurt İş Yeri Hekimi

Esenyurt İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Esenyurt İş Yeri Hekimi


ESENYURT' da hizmet veren firmaların ESENYURT OSGB hizmetleri ve ESENYURT iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

ESENYURT İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri ESENYURT İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, ESENYURT ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, ESENYURT ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, ESENYURT ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, ESENYURT ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, ESENYURT ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

ESENYURT işyeri ortam ölçümü , ESENYURT Risk Analizi , ESENYURT iş güvenliği uzmanı , ESENYURT İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , ESENYURT Kimyasal riskler , ESENYURT Patlamadan korunma dokümanı , ESENYURT İşyeri tehlike sınıfları ,ESENYURT biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , ESENYURT sağlık raporu , ESENYURT Periyodik Kontroller , ESENYURT biyokimya tahlilleri , ESENYURT Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. ESENYURT Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE İşyeri Ortam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  KÜÇÜKÇEKMECE Risk Analizi Ve Raporlama , KÜÇÜKÇEKMECE Tehlike Sınıfları , KÜÇÜKÇEKMECE Psikososyal Risk Etkenleri , KÜÇÜKÇEKMECE Biyolojik Risk Etmenleri , KÜÇÜKÇEKMECEISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, KÜÇÜKÇEKMECE OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, KÜÇÜKÇEKMECE Kimyasal Riskler,KÜÇÜKÇEKMECEAntropometre , KÜÇÜKÇEKMECE İş Güvenliği Cezaları , KÜÇÜKÇEKMECE Patlamadan Korunma Dokümanları,KÜÇÜKÇEKMECE İş Güvenliği Uzmanı , KÜÇÜKÇEKMECEİş Sağlığı, KÜÇÜKÇEKMECE Periyodik Kontrol , KÜÇÜKÇEKMECE Acil Durum Eylem Planı, KÜÇÜKÇEKMECE Teknik Hizmetler, KÜÇÜKÇEKMECE Risk Analizi ve Raporlama, KÜÇÜKÇEKMECEDenetleme, KÜÇÜKÇEKMECESağlık Raporu , KÜÇÜKÇEKMECE SağlıkRiskleri , KÜÇÜKÇEKMECE Sağlık Risk Değerlendirmesi ,KÜÇÜKÇEKMECE İşYeri Hekimliği , KÜÇÜKÇEKMECEİş Kazası ve Yaralanma , KÜÇÜKÇEKMECE İşçilerin Sağlık Gözetimi ,KÜÇÜKÇEKMECE İşyerinde Ergonomi, KÜÇÜKÇEKMECE İşyerinde Temizlik ve Hijyen , KÜÇÜKÇEKMECE İşe Giriş Muayeneleri,  KÜÇÜKÇEKMECE Periyodik Sağlık Muayeneleri, KÜÇÜKÇEKMECE Meslek Hastalıkları , KÜÇÜKÇEKMECE Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, KÜÇÜKÇEKMECE Sağlık Ölçümleri, KÜÇÜKÇEKMECE Biyokimya Tahlilleri, KÜÇÜKÇEKMECE Radyolojik Kontroller, KÜÇÜKÇEKMECE Sağlık Taramaları, KÜÇÜKÇEKMECE Portör Muayeneleri , KÜÇÜKÇEKMECE İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, KÜÇÜKÇEKMECE Koruyucu Sağlık Önlemleri, KÜÇÜKÇEKMECE İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,KÜÇÜKÇEKMECE Çalışanların Rehabilitasyonu, KÜÇÜKÇEKMECE Yardımcı Ölçümler, KÜÇÜKÇEKMECEMobil Check-UP,  KÜÇÜKÇEKMECE Yardımcı Sağlık Personeli