Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Sultangazi İş Yeri Hekimi

Sultangazi İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Sultangazi İş Yeri Hekimi


SULTANGAZİ' da hizmet veren firmaların SULTANGAZİ OSGB hizmetleri ve SULTANGAZİ iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

SULTANGAZİ İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri SULTANGAZİ İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, SULTANGAZİ ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, SULTANGAZİ ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, SULTANGAZİ ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, SULTANGAZİ ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, SULTANGAZİ ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

SULTANGAZİ işyeri ortam ölçümü , SULTANGAZİ Risk Analizi , SULTANGAZİ iş güvenliği uzmanı , SULTANGAZİ İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , SULTANGAZİ Kimyasal riskler , SULTANGAZİ Patlamadan korunma dokümanı , SULTANGAZİ İşyeri tehlike sınıfları ,SULTANGAZİ biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , SULTANGAZİ sağlık raporu , SULTANGAZİ Periyodik Kontroller , SULTANGAZİ biyokimya tahlilleri , SULTANGAZİ Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. SULTANGAZİ Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SULTANGAZİ İşyeri Ortam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  SULTANGAZİ Risk Analizi Ve Raporlama , SULTANGAZİ Tehlike Sınıfları , SULTANGAZİ Psikososyal Risk Etkenleri , SULTANGAZİ Biyolojik Risk Etmenleri , SULTANGAZİISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, SULTANGAZİ OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, SULTANGAZİ Kimyasal Riskler,SULTANGAZİAntropometre , SULTANGAZİ İş Güvenliği Cezaları , SULTANGAZİ Patlamadan Korunma Dokümanları,SULTANGAZİ İş Güvenliği Uzmanı , SULTANGAZİİş Sağlığı, SULTANGAZİ Periyodik Kontrol , SULTANGAZİ Acil Durum Eylem Planı, SULTANGAZİ Teknik Hizmetler, SULTANGAZİ Risk Analizi ve Raporlama, SULTANGAZİDenetleme, SULTANGAZİSağlık Raporu , SULTANGAZİ SağlıkRiskleri , SULTANGAZİ Sağlık Risk Değerlendirmesi ,SULTANGAZİ İşYeri Hekimliği , SULTANGAZİİş Kazası ve Yaralanma , SULTANGAZİ İşçilerin Sağlık Gözetimi ,SULTANGAZİ İşyerinde Ergonomi, SULTANGAZİ İşyerinde Temizlik ve Hijyen , SULTANGAZİ İşe Giriş Muayeneleri,  SULTANGAZİ Periyodik Sağlık Muayeneleri, SULTANGAZİ Meslek Hastalıkları , SULTANGAZİ Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, SULTANGAZİ Sağlık Ölçümleri, SULTANGAZİ Biyokimya Tahlilleri, SULTANGAZİ Radyolojik Kontroller, SULTANGAZİ Sağlık Taramaları, SULTANGAZİ Portör Muayeneleri , SULTANGAZİ İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, SULTANGAZİ Koruyucu Sağlık Önlemleri, SULTANGAZİ İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,SULTANGAZİ Çalışanların Rehabilitasyonu, SULTANGAZİ Yardımcı Ölçümler, SULTANGAZİMobil Check-UP,  SULTANGAZİ Yardımcı Sağlık Personeli