Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Maltepe İş Yeri Hekimi

Maltepe İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Maltepe İş Yeri Hekimi


MALTEPE' da hizmet veren firmaların MALTEPE OSGB hizmetleri ve MALTEPE iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

MALTEPE İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri MALTEPE İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, MALTEPE ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, MALTEPE ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, MALTEPE ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, MALTEPE ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, MALTEPE ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

MALTEPE işyeri ortam ölçümü , MALTEPE Risk Analizi , MALTEPE iş güvenliği uzmanı , MALTEPE İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , MALTEPE Kimyasal riskler , MALTEPE Patlamadan korunma dokümanı , MALTEPE İşyeri tehlike sınıfları ,MALTEPE biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , MALTEPE sağlık raporu , MALTEPE Periyodik Kontroller , MALTEPE biyokimya tahlilleri , MALTEPE Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. MALTEPE Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MALTEPE  İşyeriOrtam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  MALTEPE Risk Analizi Ve Raporlama , MALTEPE Tehlike Sınıfları , MALTEPE Psikososyal Risk Etkenleri , MALTEPE Biyolojik Risk Etmenleri , MALTEPEISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, MALTEPE OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, MALTEPE Kimyasal Riskler,MALTEPE Antropometre , MALTEPE İş Güvenliği Cezaları , MALTEPE Patlamadan Korunma Dokümanları,MALTEPE İş Güvenliği Uzmanı , MALTEPE İşSağlığı, MALTEPE Periyodik Kontrol , MALTEPE Acil Durum Eylem Planı, MALTEPE Teknik Hizmetler, MALTEPE Risk Analizi ve Raporlama, MALTEPE Denetleme, MALTEPE SağlıkRaporu , MALTEPE SağlıkRiskleri , MALTEPE Sağlık Risk Değerlendirmesi ,MALTEPE İşYeri Hekimliği , MALTEPE İşKazası ve Yaralanma , MALTEPE İşçilerin Sağlık Gözetimi ,MALTEPE İşyerinde Ergonomi, MALTEPE İşyerinde Temizlik ve Hijyen , MALTEPE İşe Giriş Muayeneleri,  MALTEPE Periyodik Sağlık Muayeneleri, MALTEPE Meslek Hastalıkları , MALTEPE Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, MALTEPE Sağlık Ölçümleri, MALTEPE Biyokimya Tahlilleri, MALTEPE Radyolojik Kontroller, MALTEPE Sağlık Taramaları, MALTEPE Portör Muayeneleri , MALTEPE İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, MALTEPE Koruyucu Sağlık Önlemleri, MALTEPE İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,MALTEPE Çalışanların Rehabilitasyonu, MALTEPE Yardımcı Ölçümler, MALTEPE MobilCheck-UP,  MALTEPE Yardımcı Sağlık Personeli