Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Kadıköy İş Yeri Hekimi

Kadıköy İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kadıköy İş Yeri Hekimi


KADIKÖY' da hizmet veren firmaların KADIKÖY OSGB hizmetleri ve KADIKÖY iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak 
Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

KADIKÖY İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri KADIKÖY İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, KADIKÖY ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, KADIKÖY ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, KADIKÖY ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, KADIKÖY ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, KADIKÖY ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

KADIKÖY işyeri ortam ölçümü , KADIKÖY Risk Analizi , KADIKÖY iş güvenliği uzmanı , KADIKÖY İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , KADIKÖY Kimyasal riskler , KADIKÖY Patlamadan korunma dokümanı , KADIKÖY İşyeri tehlike sınıfları ,KADIKÖY biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , KADIKÖY sağlık raporu , KADIKÖY Periyodik Kontroller , KADIKÖY biyokimya tahlilleri , KADIKÖY Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. KADIKÖY Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KADIKÖY  İşyeriOrtam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  KADIKÖY Risk Analizi Ve Raporlama , KADIKÖY Tehlike Sınıfları , KADIKÖY Psikososyal Risk Etkenleri , KADIKÖY Biyolojik Risk Etmenleri , KADIKÖYISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, KADIKÖY OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, KADIKÖY Kimyasal Riskler,KADIKÖY Antropometre , KADIKÖY İş Güvenliği Cezaları , KADIKÖY Patlamadan Korunma Dokümanları,KADIKÖY İş Güvenliği Uzmanı , KADIKÖY İşSağlığı, KADIKÖY Periyodik Kontrol , KADIKÖY Acil Durum Eylem Planı, KADIKÖY Teknik Hizmetler, KADIKÖY Risk Analizi ve Raporlama, KADIKÖY Denetleme, KADIKÖY SağlıkRaporu , KADIKÖY SağlıkRiskleri , KADIKÖY Sağlık Risk Değerlendirmesi ,KADIKÖY İşYeri Hekimliği , KADIKÖY İşKazası ve Yaralanma , KADIKÖY İşçilerin Sağlık Gözetimi ,KADIKÖY İşyerinde Ergonomi, KADIKÖY İşyerinde Temizlik ve Hijyen , KADIKÖY İşe Giriş Muayeneleri,  KADIKÖY Periyodik Sağlık Muayeneleri, KADIKÖY Meslek Hastalıkları , KADIKÖY Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, KADIKÖY Sağlık Ölçümleri, KADIKÖY Biyokimya Tahlilleri, KADIKÖY Radyolojik Kontroller, KADIKÖY Sağlık Taramaları, KADIKÖY Portör Muayeneleri , KADIKÖY İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, KADIKÖY Koruyucu Sağlık Önlemleri, KADIKÖY İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,KADIKÖY Çalışanların Rehabilitasyonu, KADIKÖY Yardımcı Ölçümler, KADIKÖY MobilCheck-UP,  KADIKÖY Yardımcı Sağlık Personeli