Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Kartal İş Yeri Hekimi

Kartal İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kartal İş Yeri Hekimi


KARTAL' da hizmet veren firmaların KARTAL OSGB hizmetleri ve KARTAL iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

KARTAL İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri KARTAL İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, KARTAL ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, KARTAL ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, KARTAL ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, KARTAL ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, KARTAL ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

KARTAL işyeri ortam ölçümü , KARTAL Risk Analizi , KARTAL iş güvenliği uzmanı , KARTAL İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , KARTAL Kimyasal riskler , KARTAL Patlamadan korunma dokümanı , KARTAL İşyeri tehlike sınıfları ,KARTAL biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , KARTAL sağlık raporu , KARTAL Periyodik Kontroller , KARTAL biyokimya tahlilleri , KARTAL Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. KARTAL Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KARTAL  İşyeriOrtam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  KARTAL Risk Analizi Ve Raporlama , KARTAL Tehlike Sınıfları , KARTAL Psikososyal Risk Etkenleri , KARTAL Biyolojik Risk Etmenleri , KARTALISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, KARTAL OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, KARTAL Kimyasal Riskler,KARTAL Antropometre , KARTAL İş Güvenliği Cezaları , KARTAL Patlamadan Korunma Dokümanları,KARTAL İş Güvenliği Uzmanı , KARTAL İşSağlığı, KARTAL Periyodik Kontrol , KARTAL Acil Durum Eylem Planı, KARTAL Teknik Hizmetler, KARTAL Risk Analizi ve Raporlama, KARTAL Denetleme, KARTAL SağlıkRaporu , KARTAL SağlıkRiskleri , KARTAL Sağlık Risk Değerlendirmesi ,KARTAL İşYeri Hekimliği , KARTAL İşKazası ve Yaralanma , KARTAL İşçilerin Sağlık Gözetimi ,KARTAL İşyerinde Ergonomi, KARTAL İşyerinde Temizlik ve Hijyen , KARTAL İşe Giriş Muayeneleri,  KARTAL Periyodik Sağlık Muayeneleri, KARTAL Meslek Hastalıkları , KARTAL Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, KARTAL Sağlık Ölçümleri, KARTAL Biyokimya Tahlilleri, KARTAL Radyolojik Kontroller, KARTAL Sağlık Taramaları, KARTAL Portör Muayeneleri , KARTAL İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, KARTAL Koruyucu Sağlık Önlemleri, KARTAL İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,KARTAL Çalışanların Rehabilitasyonu, KARTAL Yardımcı Ölçümler, KARTAL MobilCheck-UP,  KARTAL Yardımcı Sağlık Personeli