Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Avcılar İş Yeri Hekimi

Avcılar İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Avcılar İş Yeri Hekimi


AVCILAR' da hizmet veren firmaların AVCILAR OSGB hizmetleri ve AVCILAR iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

AVCILAR İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri AVCILAR İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, AVCILAR ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, AVCILAR ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, AVCILAR ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, AVCILAR ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, AVCILAR ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

AVCILAR işyeri ortam ölçümü , AVCILAR Risk Analizi , AVCILAR iş güvenliği uzmanı , AVCILAR İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , AVCILAR Kimyasal riskler , AVCILAR Patlamadan korunma dokümanı , AVCILAR İşyeri tehlike sınıfları ,AVCILAR biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , AVCILAR sağlık raporu , AVCILAR Periyodik Kontroller , AVCILAR biyokimya tahlilleri , AVCILAR Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. AVCILAR Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AVCILAR  İşyeriOrtam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  AVCILAR Risk Analizi Ve Raporlama , AVCILAR Tehlike Sınıfları , AVCILARPsikososyal Risk Etkenleri , AVCILAR Biyolojik Risk Etmenleri , AVCILARISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, AVCILAR OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, AVCILAR Kimyasal Riskler,AVCILARAntropometre , AVCILAR İş Güvenliği Cezaları , AVCILAR Patlamadan Korunma Dokümanları,AVCILAR İş Güvenliği Uzmanı , AVCILARİş Sağlığı, AVCILAR Periyodik Kontrol , AVCILAR Acil Durum Eylem Planı, AVCILAR Teknik Hizmetler, AVCILAR Risk Analizi ve Raporlama, AVCILARDenetleme, AVCILARSağlık Raporu , AVCILAR Sağlık Riskleri , AVCILAR Sağlık Risk Değerlendirmesi ,AVCILAR İ şYeri Hekimliği , AVCILARİş Kazası ve Yaralanma , AVCILAR İşçilerin Sağlık Gözetimi ,AVCILAR İşyerinde Ergonomi, AVCILAR İşyerinde Temizlik ve Hijyen , AVCILAR İşe Giriş Muayeneleri,  AVCILAR Periyodik Sağlık Muayeneleri, AVCILAR Meslek Hastalıkları , AVCILAR Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, AVCILAR Sağlık Ölçümleri, AVCILAR Biyokimya Tahlilleri, AVCILAR Radyolojik Kontroller, AVCILAR Sağlık Taramaları, AVCILAR Portör Muayeneleri , AVCILAR İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, AVCILAR Koruyucu Sağlık Önlemleri, AVCILAR İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,AVCILAR Çalışanların Rehabilitasyonu, AVCILAR Yardımcı Ölçümler, AVCILARMobil Check-UP,  AVCILAR Yardımcı Sağlık Personeli