Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Eyüp İş Yeri Hekimi

Eyüp İş Yeri Hekimi - İş yeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İş yeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Eyüp İş Yeri Hekimi


EYÜP' da hizmet veren firmaların EYÜP OSGB hizmetleri ve EYÜP iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

EYÜP İş Yeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri EYÜP İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, EYÜP ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, EYÜP ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, EYÜP ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, EYÜP ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, EYÜP ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

EYÜP işyeri ortam ölçümü , EYÜP Risk Analizi , EYÜP iş güvenliği uzmanı , EYÜP İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , EYÜP Kimyasal riskler , EYÜP Patlamadan korunma dokümanı , EYÜP İşyeri tehlike sınıfları ,EYÜP biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , EYÜP sağlık raporu , EYÜP Periyodik Kontroller , EYÜP biyokimya tahlilleri , EYÜP Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. EYÜP Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

EYÜP  İşyeri OrtamÖlçümü ve Ortam Gözetimi  ,  EYÜP Risk Analizi Ve Raporlama , EYÜP Tehlike Sınıfları , EYÜPPsikososyal Risk Etkenleri , EYÜP Biyolojik Risk Etmenleri , EYÜPISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, EYÜP OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, EYÜP Kimyasal Riskler,EYÜPAntropometre , EYÜP İş Güvenliği Cezaları , EYÜP Patlamadan Korunma Dokümanları,EYÜP İş Güvenliği Uzmanı , EYÜP İş Sağlığı, EYÜP Periyodik Kontrol , EYÜP Acil Durum Eylem Planı, EYÜP Teknik Hizmetler, EYÜP Risk Analizi ve Raporlama, EYÜPDenetleme, EYÜPSağlık Raporu , EYÜP Sağlık Riskleri , EYÜP Sağlık Risk Değerlendirmesi ,EYÜP İ şYeri Hekimliği , EYÜP İş Kazasıve Yaralanma , EYÜP İşçilerin Sağlık Gözetimi ,EYÜP İşyerinde Ergonomi, EYÜP İşyerinde Temizlik ve Hijyen , EYÜP İşe Giriş Muayeneleri,  EYÜP Periyodik Sağlık Muayeneleri, EYÜP Meslek Hastalıkları , EYÜP Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, EYÜP Sağlık Ölçümleri, EYÜP Biyokimya Tahlilleri, EYÜP Radyolojik Kontroller, EYÜP Sağlık Taramaları, EYÜP Portör Muayeneleri , EYÜP İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, EYÜP Koruyucu Sağlık Önlemleri, EYÜP İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,EYÜP Çalışanların Rehabilitasyonu, EYÜP Yardımcı Ölçümler, EYÜPMobil Check-UP,  EYÜP Yardımcı Sağlık Personeli