Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Sancaktepe İş Yeri Hekimi

Sancaktepe İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Sancaktepe İş Yeri Hekimi


SANCAKTEPE' da hizmet veren firmaların SANCAKTEPE OSGB hizmetleri ve SANCAKTEPE iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

SANCAKTEPE İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri SANCAKTEPE İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, SANCAKTEPE ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, SANCAKTEPE ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, SANCAKTEPE ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, SANCAKTEPE ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, SANCAKTEPE ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

SANCAKTEPE işyeri ortam ölçümü , SANCAKTEPE Risk Analizi , SANCAKTEPE iş güvenliği uzmanı , SANCAKTEPE İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , SANCAKTEPE Kimyasal riskler , SANCAKTEPE Patlamadan korunma dokümanı , SANCAKTEPE İşyeri tehlike sınıfları ,SANCAKTEPE biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , SANCAKTEPE sağlık raporu , SANCAKTEPE Periyodik Kontroller , SANCAKTEPE biyokimya tahlilleri , SANCAKTEPE Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. SANCAKTEPE Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SANCAKTEPE İşyeri Ortam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  SANCAKTEPE Risk Analizi Ve Raporlama , SANCAKTEPE Tehlike Sınıfları , SANCAKTEPEPsikososyal Risk Etkenleri , SANCAKTEPE Biyolojik Risk Etmenleri , SANCAKTEPEISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, SANCAKTEPE OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, SANCAKTEPE Kimyasal Riskler,SANCAKTEPEAntropometre , SANCAKTEPE İş Güvenliği Cezaları , SANCAKTEPE Patlamadan Korunma Dokümanları,SANCAKTEPE İş Güvenliği Uzmanı , SANCAKTEPEİş Sağlığı, SANCAKTEPE Periyodik Kontrol , SANCAKTEPE Acil Durum Eylem Planı, SANCAKTEPE Teknik Hizmetler, SANCAKTEPE Risk Analizi ve Raporlama, SANCAKTEPEDenetleme, SANCAKTEPESağlık Raporu , SANCAKTEPE Sağlık Riskleri , SANCAKTEPE Sağlık Risk Değerlendirmesi ,SANCAKTEPE İ şYeri Hekimliği , SANCAKTEPEİş Kazası ve Yaralanma , SANCAKTEPE İşçilerin Sağlık Gözetimi ,SANCAKTEPE İşyerinde Ergonomi, SANCAKTEPE İşyerinde Temizlik ve Hijyen , SANCAKTEPE İşe Giriş Muayeneleri,  SANCAKTEPE Periyodik Sağlık Muayeneleri, SANCAKTEPE Meslek Hastalıkları , SANCAKTEPE Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, SANCAKTEPE Sağlık Ölçümleri, SANCAKTEPE Biyokimya Tahlilleri, SANCAKTEPE Radyolojik Kontroller, SANCAKTEPE Sağlık Taramaları, SANCAKTEPE Portör Muayeneleri , SANCAKTEPE İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, SANCAKTEPE Koruyucu Sağlık Önlemleri, SANCAKTEPE İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,SANCAKTEPE Çalışanların Rehabilitasyonu, SANCAKTEPE Yardımcı Ölçümler, SANCAKTEPEMobil Check-UP,  SANCAKTEPE Yardımcı Sağlık Personeli