Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Başakşehir İş Yeri Hekimi

Başakşehir İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Başakşehir İş Yeri Hekimi


BAŞAKŞEHİR' da hizmet veren firmaların BAŞAKŞEHİR OSGB hizmetleri ve BAŞAKŞEHİR iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

BAŞAKŞEHİR İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri BAŞAKŞEHİR İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, BAŞAKŞEHİR ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, BAŞAKŞEHİR ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, BAŞAKŞEHİR ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, BAŞAKŞEHİR ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, BAŞAKŞEHİR ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek 
etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

BAŞAKŞEHİR işyeri ortam ölçümü , BAŞAKŞEHİR Risk Analizi , BAŞAKŞEHİR iş güvenliği uzmanı , BAŞAKŞEHİR İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , BAŞAKŞEHİR Kimyasal riskler , BAŞAKŞEHİR Patlamadan korunma dokümanı , BAŞAKŞEHİR İşyeri tehlike sınıfları ,BAŞAKŞEHİR biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , BAŞAKŞEHİR sağlık raporu , BAŞAKŞEHİR Periyodik Kontroller , BAŞAKŞEHİR biyokimya tahlilleri , BAŞAKŞEHİR Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. BAŞAKŞEHİR Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR İşyeri Ortam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  BAŞAKŞEHİR Risk Analizi Ve Raporlama , BAŞAKŞEHİR Tehlike Sınıfları , BAŞAKŞEHİRPsikososyal Risk Etkenleri , BAŞAKŞEHİR Biyolojik Risk Etmenleri , BAŞAKŞEHİRISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, BAŞAKŞEHİR OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, BAŞAKŞEHİR Kimyasal Riskler,BAŞAKŞEHİRAntropometre , BAŞAKŞEHİR İş Güvenliği Cezaları , BAŞAKŞEHİR Patlamadan Korunma Dokümanları,BAŞAKŞEHİR İş Güvenliği Uzmanı , BAŞAKŞEHİRİş Sağlığı, BAŞAKŞEHİR Periyodik Kontrol , BAŞAKŞEHİR Acil Durum Eylem Planı, BAŞAKŞEHİR Teknik Hizmetler, BAŞAKŞEHİR Risk Analizi ve Raporlama, BAŞAKŞEHİRDenetleme, BAŞAKŞEHİRSağlık Raporu , BAŞAKŞEHİR Sağlık Riskleri , BAŞAKŞEHİR Sağlık Risk Değerlendirmesi ,BAŞAKŞEHİR İ şYeri Hekimliği , BAŞAKŞEHİRİş Kazası ve Yaralanma , BAŞAKŞEHİR İşçilerin Sağlık Gözetimi ,BAŞAKŞEHİR İşyerinde Ergonomi, BAŞAKŞEHİR İşyerinde Temizlik ve Hijyen , BAŞAKŞEHİR İşe Giriş Muayeneleri,  BAŞAKŞEHİR Periyodik Sağlık Muayeneleri, BAŞAKŞEHİR Meslek Hastalıkları , BAŞAKŞEHİR Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, BAŞAKŞEHİR Sağlık Ölçümleri, BAŞAKŞEHİR Biyokimya Tahlilleri, BAŞAKŞEHİR Radyolojik Kontroller, BAŞAKŞEHİR Sağlık Taramaları, BAŞAKŞEHİR Portör Muayeneleri , BAŞAKŞEHİR İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, BAŞAKŞEHİR Koruyucu Sağlık Önlemleri, BAŞAKŞEHİR İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,BAŞAKŞEHİR Çalışanların Rehabilitasyonu, BAŞAKŞEHİR Yardımcı Ölçümler, BAŞAKŞEHİRMobil Check-UP,  BAŞAKŞEHİR Yardımcı Sağlık Personeli