Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Şişli İş Yeri Hekimi

Şişli İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Şişli İş Yeri Hekimi


ŞİŞLİ' da hizmet veren firmaların ŞİŞLİ OSGB hizmetleri ve ŞİŞLİ iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma 
Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir. 

ŞİŞLİ İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri ŞİŞLİ İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, ŞİŞLİ ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, ŞİŞLİ ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, ŞİŞLİ ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, ŞİŞLİ ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, ŞİŞLİ ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

ŞİŞLİ işyeri ortam ölçümü , ŞİŞLİ Risk Analizi , ŞİŞLİ iş güvenliği uzmanı , ŞİŞLİ İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , ŞİŞLİ Kimyasal riskler , ŞİŞLİ Patlamadan korunma dokümanı , ŞİŞLİ İşyeri tehlike sınıfları ,ŞİŞLİ biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , ŞİŞLİ sağlık raporu , ŞİŞLİ Periyodik Kontroller , ŞİŞLİ biyokimya tahlilleri , ŞİŞLİ Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. ŞİŞLİ Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ŞİŞLİ  İşyeri OrtamÖlçümü ve Ortam Gözetimi  ,  ŞİŞLİ Risk Analizi Ve Raporlama , ŞİŞLİ Tehlike Sınıfları , ŞİŞLİPsikososyal Risk Etkenleri , ŞİŞLİ Biyolojik Risk Etmenleri , ŞİŞLİISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, ŞİŞLİ OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ŞİŞLİ Kimyasal Riskler,ŞİŞLİAntropometre , ŞİŞLİ İş Güvenliği Cezaları , ŞİŞLİ Patlamadan Korunma Dokümanları,ŞİŞLİ İş Güvenliği Uzmanı , ŞİŞLİ İşSağlığı, ŞİŞLİ Periyodik Kontrol , ŞİŞLİ Acil Durum Eylem Planı, ŞİŞLİ Teknik Hizmetler, ŞİŞLİ Risk Analizi ve Raporlama, ŞİŞLİDenetleme, ŞİŞLİSağlık Raporu , ŞİŞLİ Sağlık Riskleri , ŞİŞLİ Sağlık Risk Değerlendirmesi ,ŞİŞLİ İ şYeri Hekimliği , ŞİŞLİ İşKazası ve Yaralanma , ŞİŞLİ İşçilerin Sağlık Gözetimi ,ŞİŞLİ İşyerinde Ergonomi, ŞİŞLİ İşyerinde Temizlik ve Hijyen , ŞİŞLİ İşe Giriş Muayeneleri,  ŞİŞLİ Periyodik Sağlık Muayeneleri, ŞİŞLİ Meslek Hastalıkları , ŞİŞLİ Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, ŞİŞLİ Sağlık Ölçümleri, ŞİŞLİ Biyokimya Tahlilleri, ŞİŞLİ Radyolojik Kontroller, ŞİŞLİ Sağlık Taramaları, ŞİŞLİ Portör Muayeneleri , ŞİŞLİ İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, ŞİŞLİ Koruyucu Sağlık Önlemleri, ŞİŞLİ İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,ŞİŞLİ Çalışanların Rehabilitasyonu, ŞİŞLİ Yardımcı Ölçümler, ŞİŞLİMobil Check-UP,  ŞİŞLİ Yardımcı Sağlık Personeli