Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Çatalca İş Yeri Hekimi

Çatalca İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Çatalca İş Yeri Hekimi


ÇATALCA' da hizmet veren firmaların ÇATALCA OSGB hizmetleri ve ÇATALCA iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

ÇATALCA İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri ÇATALCA İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, ÇATALCA ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, ÇATALCA ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, ÇATALCA ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, ÇATALCA ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, ÇATALCA ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

ÇATALCA işyeri ortam ölçümü , ÇATALCA Risk Analizi , ÇATALCA iş güvenliği uzmanı , ÇATALCA İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , ÇATALCA Kimyasal riskler , ÇATALCA Patlamadan korunma dokümanı , ÇATALCA İşyeri tehlike sınıfları ,ÇATALCA biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , ÇATALCA sağlık raporu , ÇATALCA Periyodik Kontroller , ÇATALCA biyokimya tahlilleri , ÇATALCA Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. ÇATALCA Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÇATALCA  İşyeriOrtam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  ÇATALCA Risk Analizi Ve Raporlama , ÇATALCA Tehlike Sınıfları , ÇATALCAPsikososyal Risk Etkenleri , ÇATALCA Biyolojik Risk Etmenleri , ÇATALCAISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, ÇATALCA OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ÇATALCA Kimyasal Riskler,ÇATALCAAntropometre , ÇATALCA İş Güvenliği Cezaları , ÇATALCA Patlamadan Korunma Dokümanları,ÇATALCA İş Güvenliği Uzmanı , ÇATALCAİş Sağlığı, ÇATALCA Periyodik Kontrol , ÇATALCA Acil Durum Eylem Planı, ÇATALCA Teknik Hizmetler, ÇATALCA Risk Analizi ve Raporlama, ÇATALCADenetleme, ÇATALCASağlık Raporu , ÇATALCA Sağlık Riskleri , ÇATALCA Sağlık Risk Değerlendirmesi ,ÇATALCA İ şYeri Hekimliği , ÇATALCAİş Kazası ve Yaralanma , ÇATALCA İşçilerin Sağlık Gözetimi ,ÇATALCA İşyerinde Ergonomi, ÇATALCA İşyerinde Temizlik ve Hijyen , ÇATALCA İşe Giriş Muayeneleri,  ÇATALCA Periyodik Sağlık Muayeneleri, ÇATALCA Meslek Hastalıkları , ÇATALCA Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, ÇATALCA Sağlık Ölçümleri, ÇATALCA Biyokimya Tahlilleri, ÇATALCA Radyolojik Kontroller, ÇATALCA Sağlık Taramaları, ÇATALCA Portör Muayeneleri , ÇATALCA İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, ÇATALCA Koruyucu Sağlık Önlemleri, ÇATALCA İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,ÇATALCA Çalışanların Rehabilitasyonu, ÇATALCA Yardımcı Ölçümler, ÇATALCAMobil Check-UP,  ÇATALCA Yardımcı Sağlık Personeli