Tekirdağ İş Güvenliği Uzmanı

Tekirdağ İş Güvenliği Uzmanı - İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  TEKİRDAĞ ilinde ki tüm firmalara iş güvenliği uzmanı hizmeti vermektedir. İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  TEKİRDAĞ da en iyi iş güvenliği ve işçi sağlığı danışmanlığı hizmeti de sunmayı hedeflemektedir. Bu sebeple TEKİRDAĞ İş Güvenliği Uzmanı OSGB hizmetlerimiz TEKİRDAĞ ilinde faaliyette olan şirketlerin durumlarına ve iş yapılarına göre belirlenerek en uygun fiyat ve en iyi iş güvenliği uzmanı danışmanlığı hizmetimiz ile uygulanmaktadır.

İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEKİRDAĞ ilinde ki tüm firmalara iş güvenliği uzmanı hizmeti vermektedir. İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEKİRDAĞ da en iyi iş güvenliği ve işçi sağlığı danışmanlığı hizmeti de sunmayı hedeflemektedir. Bu sebeple TEKİRDAĞ İş Güvenliği Uzmanı OSGB hizmetlerimiz TEKİRDAĞ ilinde faaliyette olan şirketlerin durumlarına ve iş yapılarına göre belirlenerek en uygun fiyat ve en iyi iş güvenliği uzmanı danışmanlığı hizmetimiz ile uygulanmaktadır.

Tekirdağ İş Güvenliği Uzmanı

TEKİRDAĞ İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir :

TEKİRDAĞ İş güvenliği uzmanları, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili tehlike ve risklerin belirlenmesi, risklere karşı koruyucu önleyici ve düzeltici faaliyetler ile çalışma ortamı gözetimi gibi konular da danışmanlık yapar.
 
TEKİRDAĞ İş güvenliği uzmanı olmak için, mühendislik, mimarlık veya teknik elemanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği kurslarda veya yetkilendirdiği özel kuruluşlar da örgün ve uzaktan eğitimlerini tamamlayarak ilgili bakanlık tarafından yapılan sınavda en az 70 puan alarak başarı sağlayıp, bütün bu sertifikasyon programı sonucunda iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanır. Daha sonrasında iş yerlerinde görevlendirilmeleri açısından; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.
TEKİRDAĞ İş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

TEKİRDAĞ İş güvenliği uzmanlarının hizmet verdiği işletmelerde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur ve ayrıca çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanabilecek olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmal durumu varsa belgeleri askıya alınabilir. 

TEKİRDAĞ da İş güvenliği Uzmanlığı hizmetimizi TEKİRDAĞ Firmalarına en iyi çözümler ile en iyi fiyatlara yapmaktayız. Çalışma bakanlığının yayınladığı ve yürürlülükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak TEKİRDAĞ da bulunan tüm firmaların uygulaması gereken kanuni mevzuatlardırlar. Bir iş yerinde çalışan personelin iş güvenliğini aldırmak TEKİRDAĞ da bulunan her firmanın zorunluluğudur.
Çalışma ortamında oluşabilecek kazalardan ve yaralanmalardan işçiyi ve işi korumak için mutlaka çalışma ortamında bir risk tespiti yapılmalıdır. Yapılacak olan risk tespiti analizi sonucu alınması gereken önlemler TEKİRDAĞ İş güvenliği Uzmanı tarafından tespit edilerek TEKİRDAĞ da hizmet veren firmalara sunulmaktadır. 

İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak iş güvenliği uzmanlarımız ile TEKİRDAĞ ve çevre ilçelerinden etkin bir şekilde hizmet vermekteyiz. TEKİRDAĞ firmalarının İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ' n den alacakları iş güvenliği işçi sağlı hizmeti ile ve iş güvenliği uzmanı hizmeti, alanında uzmanlaşmış ve referansları ile kendini ispat etmiş İSG uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
TEKİRDAĞ da bulunan inşaat firmalarına, temizlik firmalarına, kimya firmalarına, endüstri firmalarına, turizm firmalarına, gıda firmalarına, restaurantlara, cafelere, kuaförlere, ayakkabıcılara, pazarlama firmalarına ve tüm esnaflara İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak iş güvenliği uzmanlarımız ile iş sağlığı İşçi sağlığı hizmeti vermekteyiz.