Buradasınız : İllerRisk Analizi

Çorum Risk Analizi

Çorum Risk Analizi - İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak ÇORUM ilinde, az tehlikeli sınıfta bulunan firmalara, tehlikeli sınıfta bulunan firmalara ve çok tehlikeli sınıfta bulunan firmalara iş sağlığı ve iş güvenliği konularında risk analizi ve risk tespiti hizmeti vermekteyiz.

İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak ÇORUM ilinde, az tehlikeli sınıfta bulunan firmalara, tehlikeli sınıfta bulunan firmalara ve çok tehlikeli sınıfta bulunan firmalara iş sağlığı ve iş güvenliği konularında risk analizi ve risk tespiti hizmeti vermekteyiz.

ÇORUM ' da faaliyette olan tüm firmaların iş yerlerinde risk analizi yaptırması mecburidir. Her iş yerinde risk analizi mecburiyeti 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) ve Kanun'a göre düzenlenmiştir. İşyerinde çalışan personelin her türlü tehlikelerden korunması gerekmektedir. İşyerlerinde tehlikelerin ve risklerin bilinmemesi personelin iş sağlığı ve güvenliğini göz ardı etmek anlamına gelir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) ve Kanun'a bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile kamu ve özel tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılarak, muhtemel tehlike ve risklerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.ÇORUM da Risk değerlendirmeleri tehlike sınıfına göre Çok tehlikeli sınıfta 2 yıl da bir, Tehlikeli sınıfta 4 yıl da bir, Az tehlikeli sınıfta 6 yıl da bir yenilenmelidir. ÇORUM Risk değerlendirmeleri bazı durumlarda tamamen veya kısmen yenilenmek zorundadır. Her firmada olduğu gibi ÇORUM da çalışanların da tehlike ve risklerden korunması amacıyla 6331 Sayılı Kanun'la işverene yüklenen görevlerin en önemlilerinden birisi risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmaktır. ÇORUM Risk değerlendirmesi,ÇORUM risk analizi önce çalışanları korumak sonra da işyerini ve belki de işyerinin çevreye verebilmesi muhtemel zararlardan, başka kişi ve kuruluşları korumak amacıyla yürütülmesi gereken bir faaliyettir.

ÇORUM İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlıklarının ve güvenliklerinin korunmasını hedefler. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, işverenlerin görevidir.ÇORUM Risk analizi , ÇORUM Risk değerlendirmesi iş güvenliği uzmanlarımız tarafından en kaliteli hizmetimiz ile ÇORUM ilinde bulunan tüm firmalara sunulmaktadır.