Buradasınız : Haberler

İŞ ÇALIŞMASINDA KALP Saldırısı İŞ FİKİSİDİR

 İŞ ÇALIŞMASINDA KALP Saldırısı İŞ FİKİSİDİR - İşyerinde kalp krizi geçirmesi sonucu ölmek veya zihinsel veya fiziksel olarak sakatlanmak 29 Eylül 2016'da yayınlanan 2016/21 sayılı SSK Genelgesine göre bir iş kazası sayılır.

İşyerinde kalp krizi geçirmesi sonucu ölmek veya zihinsel veya fiziksel olarak sakatlanmak 29 Eylül 2016'da yayınlanan 2016/21 sayılı SSK Genelgesine göre bir iş kazası sayılır.


İşyerinde kalp krizi geçirmesi sonucu ölmek veya zihinsel veya fiziksel olarak sakatlanmak 29 Eylül 2016'da yayınlanan 2016/21 sayılı SSK Genelgesine göre bir iş kazası sayılır.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması için işverenin ve çalışanların yükümlülüklerini, yükümlülüklerini, görevlerini ve yetkilerini düzenlemektedir.Geçmişteki bir başka SGK Genelgesinde, yapılan işle nedensel bir ilişki bulunmaması veya herhangi bir dış etkinin bulunmaması durumunda, iş yerinde kalp krizi mesleki bir kaza olarak düşünülmemelidir, ancak Yüksek Mahkeme, Birçok olayda işle ya da dış etkiyle geçici bir ilişki olup olmadığını belirlemek imkansızdır.Ayrıca, iş teftiş görevlilerinin Kanunun uygulanmasında bu gibi olaylar teftişlerde iş kazası olarak değerlendirilir.Yukarıdaki açıklamalar ışığında, iş yerinde kalp krizi bir iş kazası olarak SSI'ya bildirilmelidir, aksi takdirde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen çalışan tazminat ödeyebilir.