Buradasınız : Haberler

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Teftişi Konulu KURS Başlıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Teftişi Konulu KURS Başlıyor - Bu dersin amacı, katılımcı ülkelerde İSG ile ilgili iş müfettişlerinin performanslarını, ILO standartlarına, ILO ilkelerine ve OSH temellerine dayanan etkili ve verimli İSÖ denetimleri yapmak için gerekli olan becerileri ve araçları sağlamaları yoluyla katılımcı ülkelerde iyileştirmektir İSG teftişlerinde seçilen iyi uygulamalar.

Bu dersin amacı, katılımcı ülkelerde İSG ile ilgili iş müfettişlerinin performanslarını, ILO standartlarına, ILO ilkelerine ve OSH temellerine dayanan etkili ve verimli İSÖ denetimleri yapmak için gerekli olan becerileri ve araçları sağlamaları yoluyla katılımcı ülkelerde iyileştirmektir İSG teftişlerinde seçilen iyi uygulamalar.

Tip: Kurs

Tarih: 20 - 31 Mart 2017

Yer: ILO, Torino, İtalya Uluslararası Eğitim Merkezi

İletişim:  +39 011 6936576

 E-posta: spgt@itcilo.org


Genel Hedef
Sağlanan eğitim sonucunda katılımcılar, ülkelerindeki İSG teftişinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için bilgi ve beceriler kazanacaklardır.

Özel Hedefler
Eğitim programının sonunda katılımcılar şunları yapabilecek duruma geleceklerdir;
  • Çeşitli muayene yapılarını ve prosedürlerini ve OSH denetimine ilişkin ILO ilke ve şartlarını tanımlar
  • OSH ile ilgili temel konuları tanımlamak;
  • İSG konularında işgücü denetiminin prosedürlerini tanımlamak;
  • Risk değerlendirmesinin ana fikrini ve prosedürlerini tanımlamak;
  • Çeşitli uyum stratejileri arasındaki farklılıkları ve birbirine bağlantıları açıklamak;
  • Etkinlik ve verimliliği arttırmak için İSG teftişinin gerekliliklerinin ve İSG müfettişlerinin özel ihtiyaçlarını belirlemek ve analiz etmek.