Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum Ve Periyodik Muayenelerinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum Ve Periyodik Muayenelerinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğin amacı sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış yada çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri usul ve esaslarını belirlemektir.Bu Tebliğ 22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası 12 nci maddesi ve 13 üncü maddesinin 2 nci 3 üncü ve 4 üncü fıkraları bu Tebliğin yayımından 1 yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Whatsapp ile ulaşın