Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğin amacı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması konusunda teknik komitenin kimlerden oluştuğu bu komitenin çalışma usul ve esasları ve görevleri gibi hususları belirlemektir.Bu Tebliğ 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Whatsapp ile ulaşın