Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğin amacı 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarını belirlemektir. 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.11.03.2012 tarihli ve 28230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Whatsapp ile ulaşın