İşyerinde Ergonomi

Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek bunlara uygun yaşama ve çalışma ortamları yaratmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz.

İşyerinde Ergonomi


İşyerinde ergonominin amacı;işyerinde kaza ve yaralanmaların önüne geçmek, yorgunluğu ve insan vücudunun aşırı kullanımını, işe devamsızlığı, , kaza ve rahatsızlıklara meslek hastalıkları sonucu tazminatları en alt düzeye indirmek, verimliliği, kaliteyi, güvenliği, konforu ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaktır.

İşin insana uyumu; çalışılan ortamın ve üretim araçlarının analizi ve düzenlenmesi (çalışma alanının dizaynı, el aletleri dizaynı,makine dizaynı vb),iş çevresinin analizi ve düzenlenmesi (ses, aydınlatma, termal konfor ve titreşim vb.), iş organizasyonunun belirlenmesi ve düzenlenmesi, işin içeriği, mesai saatleri,vardiya ve mola saatlerini kapsamaktadır.

İnsanın işe uyumunu; çalışanın(işcinin) işin tanımına kişisel yatkınlığı, yaşı, cinsiyeti ve işe fiziksel uygunluğu dikkate alınarak yapılan personel planlaması olarak tanımlayabiliriz.

Masa ve bilgisayar başında uzun süreli çalışanlarda gün sonunda boyun, omuz, el bileği, sırt bölgesinde ağrı, hareket kısıtlılığı ve uyuşma gibi yakınmalar sık gerçekleşir,iş başarısını ve yaşam kalitesini azaltan bu durumlar temel ergonomik önlemler ile engellenebilir. Çalışma alanı düzeni,masa ve sandalyenin kişiye özel ayarı,monitor,klavye ve farenin kişiye özel düzenlenmesi,aydınlatma,ofis egzersizleri,ortam havalandırması ve ekran kalitesi gibi etmenlerle bu riskler azaltılabilir.Bu etmenlerle ilgili 16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmi Gazete'de'Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik' yayımlanmıştır.

İşyerinde ergonomik yönden problem oluşturabilecek bir diğer husus işyeri üretim alanlarıdır,eğilme,kaldırma taşıma işleriyle ilgili iskelet kas sistemi rahatsızlıkları görülebilir,bununla ilgili aşağı yukarı hareket edebilen platformlar,bant sistemi gibi tasarlamalar yapılabilir, işyerinde ergonomik yönden problem yaratabilecek işlerde rotasyon sağlanabilir.

İŞ YERİ HEKİMİ  İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ;

- Sağlık Raporu
- Sağlık Riskleri
- Sağlık Risk Değerlendirmesi
- İş Yeri Hekimliği
- İş Kazası ve Yaralanma
- İşçilerin Sağlık Gözetimi
- İş yerinde Ergonomi
- İş yerinde Temizlik ve Hijyen
- İşe Giriş Muayeneleri
- Periyodik Sağlık Muayeneleri
- Meslek Hastalıkları
- Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler
- Sağlık Ölçümleri
- Biyokimya Tahlilleri
- Radyolojik Kontroller
- Sağlık Taramaları
- Portör Muayeneleri
- İş yerinde Bulaşıcı Hastalıklar
- Koruyucu Sağlık Önlemleri
- İş yerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale
- Çalışanların Rehabilitasyonu
- Yardımcı Ölçümler
- Mobil Check-UP
- Yardımcı Sağlık Personeli

Whatsapp ile ulaşın