Sağlık Ölçümleri

İntegral OSGB olarak işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan sağlık tarama ve testlerini Mobil Sağlık Aracımız aracılığıyla işyeri sınırlarınız dahilinde gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş, inceleme ve değerlendirmelerinden sonra işletmenize veya işyeri hekiminize teslim edilmektedir.

Sağlık Ölçümleri


Sağlık ölçümlerimiz aşağıdaki gibidir;

- Akciğer grafisi

- Odiometri (İşitme Testi)

- Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

- Göz Taramaları

- Portör Muayenesi

- Aşılar(Tetanoz aşısı,Hepatit aşıları)

- Laboratuar Tetkikleri

- Kan sayımı (Hemogram), Tam İdrar Tahlili (TİT)

- Karaciğer Fonksiyon Testleri, Böbrek Fonksiyon Testleri

- Hepatit B Testi, Serolojik Tetkikler

- İdrarda Kanda Kurşun vb.


Bu taramalar işletmenin türüne göre değişiklik göstermektedir.

İŞ YERİ HEKİMİ  İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ;

- Sağlık Raporu
- Sağlık Riskleri
- Sağlık Risk Değerlendirmesi
- İş Yeri Hekimliği
- İş Kazası ve Yaralanma
- İşçilerin Sağlık Gözetimi
- İş yerinde Ergonomi
- İş yerinde Temizlik ve Hijyen
- İşe Giriş Muayeneleri
- Periyodik Sağlık Muayeneleri
- Meslek Hastalıkları
- Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler
- Sağlık Ölçümleri
- Biyokimya Tahlilleri
- Radyolojik Kontroller
- Sağlık Taramaları
- Portör Muayeneleri
- İş yerinde Bulaşıcı Hastalıklar
- Koruyucu Sağlık Önlemleri
- İş yerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale
- Çalışanların Rehabilitasyonu
- Yardımcı Ölçümler
- Mobil Check-UP
- Yardımcı Sağlık Personeli

Whatsapp ile ulaşın