Beşiktaş Risk Analizi

İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak BEŞİKTAŞ ilçesinde, az tehlikeli sınıfta bulunan firmalara, tehlikeli sınıfta bulunan firmalara ve çok tehlikeli sınıfta bulunan firmalara iş sağlığı ve iş güvenliği konularında risk analizi ve risk tespiti hizmeti vermekteyiz.

 

Beşiktaş Risk Analizi


BEŞİKTAŞ ' da faaliyette olan tüm firmaların iş yerlerinde risk analizi yaptırması mecburidir. Her iş yerinde risk analizi mecburiyeti 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) ve Kanun'a göre düzenlenmiştir.İşyerinde çalışan personelin her türlü tehlikelerden korunması gerekmektedir. İşyerlerinde tehlikelerin ve risklerin bilinmemesi personelin iş sağlığı ve güvenliğini göz ardı etmek anlamına gelir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) ve Kanun'a bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile kamu ve özel tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılarak, muhtemel tehlike ve risklerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.BEŞİKTAŞ da Risk analizleri tehlike sınıfına göre Çok tehlikeli sınıfta 2 yıl da bir, Tehlikeli sınıfta 4 yıl da bir, Az tehlikeli sınıfta 6 yıl da bir yenilenmelidir. BEŞİKTAŞ Risk değerlendirmeleri bazı durumlarda tamamen veya kısmen yenilenmek zorundadır. Her firmada olduğu gibi BEŞİKTAŞ da çalışanların da tehlike ve risklerden korunması amacıyla 6331 Sayılı Kanun'la işverene yüklenen görevlerin en önemlilerinden birisi risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmaktır. BEŞİKTAŞ Risk değerlendirmesi,BEŞİKTAŞ risk analizi önce çalışanları korumak sonra da işyerini ve belki de işyerinin çevreye verebilmesi muhtemel zararlardan, başka kişi ve kuruluşları korumak amacıyla yürütülmesi gereken bir faaliyettir.

BEŞİKTAŞ İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlıklarının ve güvenliklerinin korunmasını hedefler. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, işverenlerin görevidir.BEŞİKTAŞ Risk analizi , BEŞİKTAŞ Risk değerlendirmesi iş güvenliği uzmanlarımız tarafından en kaliteli hizmetimiz ile BEŞİKTAŞ ilçesinde bulunan tüm firmalara sunulmaktadır.

BEŞİKTAŞ işyeri ortam ölçümü , BEŞİKTAŞ Risk Analizi , BEŞİKTAŞ iş güvenliği uzmanı , BEŞİKTAŞ İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , BEŞİKTAŞ Kimyasal riskler , BEŞİKTAŞ Patlamadan korunma dokümanı , BEŞİKTAŞ İşyeri tehlike sınıfları ,BEŞİKTAŞ biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , BEŞİKTAŞ sağlık raporu , BEŞİKTAŞ Periyodik Kontroller , BEŞİKTAŞ biyokimya tahlilleri , BEŞİKTAŞ Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. BEŞİKTAŞ Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ İSG RİSK ANALİZİ

BEŞİKTAŞ İşyeri Ortam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  BEŞİKTAŞ Risk Analizi Ve Raporlama , BEŞİKTAŞ Tehlike Sınıfları , BEŞİKTAŞPsikososyal Risk Etkenleri , BEŞİKTAŞ Biyolojik Risk Etmenleri , BEŞİKTAŞISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, BEŞİKTAŞ OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, BEŞİKTAŞ Kimyasal Riskler,BEŞİKTAŞAntropometre , BEŞİKTAŞ İş Güvenliği Cezaları , BEŞİKTAŞ Patlamadan Korunma Dokümanları,BEŞİKTAŞ İş Güvenliği Uzmanı , BEŞİKTAŞİş Sağlığı, BEŞİKTAŞ Periyodik Kontrol , BEŞİKTAŞ Acil Durum Eylem Planı, BEŞİKTAŞ Teknik Hizmetler, BEŞİKTAŞ Risk Analizi ve Raporlama, BEŞİKTAŞDenetleme, BEŞİKTAŞSağlık Raporu , BEŞİKTAŞ Sağlık Riskleri , BEŞİKTAŞ Sağlık Risk Değerlendirmesi ,BEŞİKTAŞ İ şYeri Hekimliği , BEŞİKTAŞİş Kazası ve Yaralanma , BEŞİKTAŞ İşçilerin Sağlık Gözetimi ,BEŞİKTAŞ İşyerinde Ergonomi, BEŞİKTAŞ İşyerinde Temizlik ve Hijyen , BEŞİKTAŞ İşe Giriş Muayeneleri,  BEŞİKTAŞ Periyodik Sağlık Muayeneleri, BEŞİKTAŞ Meslek Hastalıkları , BEŞİKTAŞ Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, BEŞİKTAŞ Sağlık Ölçümleri, BEŞİKTAŞ Biyokimya Tahlilleri, BEŞİKTAŞ Radyolojik Kontroller, BEŞİKTAŞ Sağlık Taramaları, BEŞİKTAŞ Portör Muayeneleri , BEŞİKTAŞ İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, BEŞİKTAŞ Koruyucu Sağlık Önlemleri, BEŞİKTAŞ İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,BEŞİKTAŞ Çalışanların Rehabilitasyonu, BEŞİKTAŞ Yardımcı Ölçümler, BEŞİKTAŞMobil Check-UP,  BEŞİKTAŞ Yardımcı Sağlık Personeli

 

Whatsapp ile ulaşın