Çatalca Risk Analzi

İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak ÇATALCA ilçesinde, az tehlikeli sınıfta bulunan firmalara, tehlikeli sınıfta bulunan firmalara ve çok tehlikeli sınıfta bulunan firmalara iş sağlığı ve iş güvenliği konularında risk analizi ve risk tespiti hizmeti vermekteyiz.

 

Çatalca Risk Analzi


ÇATALCA ' da faaliyette olan tüm firmaların iş yerlerinde risk analizi yaptırması mecburidir. Her iş yerinde risk analizi mecburiyeti 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) ve Kanun'a göre düzenlenmiştir.İşyerinde çalışan personelin her türlü tehlikelerden korunması gerekmektedir. İşyerlerinde tehlikelerin ve risklerin bilinmemesi personelin iş sağlığı ve güvenliğini göz ardı etmek anlamına gelir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) ve Kanun'a bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile kamu ve özel tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılarak, muhtemel tehlike ve risklerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

ÇATALCA da Risk analizleri tehlike sınıfına göre Çok tehlikeli sınıfta 2 yıl da bir, Tehlikeli sınıfta 4 yıl da bir, Az tehlikeli sınıfta 6 yıl da bir yenilenmelidir. ÇATALCA Risk değerlendirmeleri bazı durumlarda tamamen veya kısmen yenilenmek zorundadır.
Her firmada olduğu gibi ÇATALCA da çalışanların da tehlike ve risklerden korunması amacıyla 6331 Sayılı Kanun'la işverene yüklenen görevlerin en önemlilerinden birisi risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmaktır. ÇATALCA Risk değerlendirmesi,ÇATALCA risk analizi önce çalışanları korumak sonra da işyerini ve belki de işyerinin çevreye verebilmesi muhtemel zararlardan, başka kişi ve kuruluşları korumak amacıyla yürütülmesi gereken bir faaliyettir. 

ÇATALCA İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlıklarının ve güvenliklerinin korunmasını hedefler. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, işverenlerin görevidir.ÇATALCA Risk analizi , ÇATALCA Risk değerlendirmesi iş güvenliği uzmanlarımız tarafından en kaliteli hizmetimiz ile ÇATALCA ilçesinde bulunan tüm firmalara sunulmaktadır. 

ÇATALCA işyeri ortam ölçümü , ÇATALCA Risk Analizi , ÇATALCA iş güvenliği uzmanı , ÇATALCA İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , ÇATALCA Kimyasal riskler , ÇATALCA Patlamadan korunma dokümanı , ÇATALCA İşyeri tehlike sınıfları ,ÇATALCA biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , ÇATALCA sağlık raporu , ÇATALCA Periyodik Kontroller , ÇATALCA biyokimya tahlilleri , ÇATALCA Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. ÇATALCA Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.


ÇATALCA İSG RİSK ANALİZİ

ÇATALCA  İşyeriOrtam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  ÇATALCA Risk Analizi Ve Raporlama , ÇATALCA Tehlike Sınıfları , ÇATALCAPsikososyal Risk Etkenleri , ÇATALCA Biyolojik Risk Etmenleri , ÇATALCAISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, ÇATALCA OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ÇATALCA Kimyasal Riskler,ÇATALCAAntropometre , ÇATALCA İş Güvenliği Cezaları , ÇATALCA Patlamadan Korunma Dokümanları,ÇATALCA İş Güvenliği Uzmanı , ÇATALCAİş Sağlığı, ÇATALCA Periyodik Kontrol , ÇATALCA Acil Durum Eylem Planı, ÇATALCA Teknik Hizmetler, ÇATALCA Risk Analizi ve Raporlama, ÇATALCADenetleme, ÇATALCASağlık Raporu , ÇATALCA Sağlık Riskleri , ÇATALCA Sağlık Risk Değerlendirmesi ,ÇATALCA İ şYeri Hekimliği , ÇATALCAİş Kazası ve Yaralanma , ÇATALCA İşçilerin Sağlık Gözetimi ,ÇATALCA İşyerinde Ergonomi, ÇATALCA İşyerinde Temizlik ve Hijyen , ÇATALCA İşe Giriş Muayeneleri,  ÇATALCA Periyodik Sağlık Muayeneleri, ÇATALCA Meslek Hastalıkları , ÇATALCA Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, ÇATALCA Sağlık Ölçümleri, ÇATALCA Biyokimya Tahlilleri, ÇATALCA Radyolojik Kontroller, ÇATALCA Sağlık Taramaları, ÇATALCA Portör Muayeneleri , ÇATALCA İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, ÇATALCA Koruyucu Sağlık Önlemleri, ÇATALCA İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,ÇATALCA Çalışanların Rehabilitasyonu, ÇATALCA Yardımcı Ölçümler, ÇATALCAMobil Check-UP,  ÇATALCA Yardımcı Sağlık Personeli

Whatsapp ile ulaşın