Silivri Risk Analizi

İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak SİLİVRİ ilçesinde, az tehlikeli sınıfta bulunan firmalara, tehlikeli sınıfta bulunan firmalara ve çok tehlikeli sınıfta bulunan firmalara iş sağlığı ve iş güvenliği konularında risk analizi ve risk tespiti hizmeti vermekteyiz.

 

Silivri Risk Analizi


SİLİVRİ ' da faaliyette olan tüm firmaların iş yerlerinde risk analizi yaptırması mecburidir. Her iş yerinde risk analizi mecburiyeti 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) ve Kanun'a göre düzenlenmiştir.İşyerinde çalışan personelin her türlü tehlikelerden korunması gerekmektedir. İşyerlerinde tehlikelerin ve risklerin bilinmemesi personelin iş sağlığı ve güvenliğini göz ardı etmek anlamına gelir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) ve Kanun'a bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile kamu ve özel tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılarak, muhtemel tehlike ve risklerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.SİLİVRİ da Risk analizleri tehlike sınıfına göre Çok tehlikeli sınıfta 2 yıl da bir, Tehlikeli sınıfta 4 yıl da bir, Az tehlikeli sınıfta 6 yıl da bir yenilenmelidir. SİLİVRİ Risk değerlendirmeleri bazı durumlarda tamamen veya kısmen yenilenmek zorundadır. Her firmada olduğu gibi SİLİVRİ da çalışanların da tehlike ve risklerden korunması amacıyla 6331 Sayılı Kanun'la işverene yüklenen görevlerin en önemlilerinden birisi risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmaktır. SİLİVRİ Risk değerlendirmesi,SİLİVRİ risk analizi önce çalışanları korumak sonra da işyerini ve belki de işyerinin çevreye verebilmesi muhtemel zararlardan, başka kişi ve kuruluşları korumak amacıyla yürütülmesi gereken bir faaliyettir. 

SİLİVRİ İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlıklarının ve güvenliklerinin korunmasını hedefler. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, işverenlerin görevidir.SİLİVRİ Risk analizi , SİLİVRİ Risk değerlendirmesi iş güvenliği uzmanlarımız tarafından en kaliteli hizmetimiz ile SİLİVRİ ilçesinde bulunan tüm firmalara sunulmaktadır. 

SİLİVRİ işyeri ortam ölçümü , SİLİVRİ Risk Analizi , SİLİVRİ iş güvenliği uzmanı , SİLİVRİ İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , SİLİVRİ Kimyasal riskler , SİLİVRİ Patlamadan korunma dokümanı , SİLİVRİ İşyeri tehlike sınıfları ,SİLİVRİ biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , SİLİVRİ sağlık raporu , SİLİVRİ Periyodik Kontroller , SİLİVRİ biyokimya tahlilleri , SİLİVRİ Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. SİLİVRİ Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

SİLİVRİ İSG RİSK ANALİZİ

SİLİVRİ  İşyeriOrtam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  SİLİVRİ Risk Analizi Ve Raporlama , SİLİVRİ Tehlike Sınıfları , SİLİVRİPsikososyal Risk Etkenleri , SİLİVRİ Biyolojik Risk Etmenleri , SİLİVRİISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, SİLİVRİ OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, SİLİVRİ Kimyasal Riskler,SİLİVRİAntropometre , SİLİVRİ İş Güvenliği Cezaları , SİLİVRİ Patlamadan Korunma Dokümanları,SİLİVRİ İş Güvenliği Uzmanı , SİLİVRİİş Sağlığı, SİLİVRİ Periyodik Kontrol , SİLİVRİ Acil Durum Eylem Planı, SİLİVRİ Teknik Hizmetler, SİLİVRİ Risk Analizi ve Raporlama, SİLİVRİDenetleme, SİLİVRİSağlık Raporu , SİLİVRİ Sağlık Riskleri , SİLİVRİ Sağlık Risk Değerlendirmesi ,SİLİVRİ İ şYeri Hekimliği , SİLİVRİİş Kazası ve Yaralanma , SİLİVRİ İşçilerin Sağlık Gözetimi ,SİLİVRİ İşyerinde Ergonomi, SİLİVRİ İşyerinde Temizlik ve Hijyen , SİLİVRİ İşe Giriş Muayeneleri,  SİLİVRİ Periyodik Sağlık Muayeneleri, SİLİVRİ Meslek Hastalıkları , SİLİVRİ Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, SİLİVRİ Sağlık Ölçümleri, SİLİVRİ Biyokimya Tahlilleri, SİLİVRİ Radyolojik Kontroller, SİLİVRİ Sağlık Taramaları, SİLİVRİ Portör Muayeneleri , SİLİVRİ İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, SİLİVRİ Koruyucu Sağlık Önlemleri, SİLİVRİ İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,SİLİVRİ Çalışanların Rehabilitasyonu, SİLİVRİ Yardımcı Ölçümler, SİLİVRİMobil Check-UP,  SİLİVRİ Yardımcı Sağlık Personeli

 

Whatsapp ile ulaşın