Buradasınız : Bilgi Havuzu

İSG Tebliğler

 • tozla-mucadele-ile-ilgili-uygulamalara-iliskin-teblig - Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ'in amacı pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz değerlendirmedeki süreçleri ve buna bağlı işveren yükümlülükleri ile pnömokonyoz yönünden değerlendirilecek akciğer radyografileri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.Bu Tebliğ 02.10.2014 tarihli 29137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

  Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ'in amacı pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz değerlendirmedeki süreçleri ve buna bağlı işveren yükümlülükleri ile pnömokonyoz yönünden değerlendirilecek akciğer radyografileri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.Bu Tebliğ 02.10.2014 tarihli 29137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • kisisel-koruyucu-donanimlarla-ilgili-uyumlastirilmis-ulusal-standartlara-dair-teblig - Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğin amacı 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 6. maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesidir.

  Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

  Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğin amacı 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 6. maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesidir.

 • kisisel-koruyucu-donanimlarin-kategorizasyon-rehberine-dair-teblig - Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğin amacı 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarını belirlemektir. 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.11.03.2012 tarihli ve 28230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

  Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğin amacı 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarını belirlemektir. 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.11.03.2012 tarihli ve 28230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 • kisisel-koruyucu-donanimlar-teknik-komitesinin-olusumu-ve-gorevlerine-dair-teblig - Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğin amacı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması konusunda teknik komitenin kimlerden oluştuğu bu komitenin çalışma usul ve esasları ve görevleri gibi hususları belirlemektir.Bu Tebliğ 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğ

  Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğin amacı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması konusunda teknik komitenin kimlerden oluştuğu bu komitenin çalışma usul ve esasları ve görevleri gibi hususları belirlemektir.Bu Tebliğ 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • is-sagligi-ve-guvenligi-hizmetlerinin-desteklenmesi-hakkinda-teblig - İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemektir.Tebliğin ek1inde destekten yararlanmak için başvuru formu ve dilekçe yer almaktadır.Bu Tebliğ 03.05.2014 tarihli 28989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemektir.Tebliğin ek1inde destekten yararlanmak için başvuru formu ve dilekçe yer almaktadır.Bu Tebliğ 03.05.2014 tarihli 28989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • basincli-gaz-tuplerinin-dolum-ve-periyodik-muayenelerinin-usul-ve-esaslarina-iliskin-teblig - Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum Ve Periyodik Muayenelerinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğin amacı sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış yada çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri usul ve esaslarını belirlemektir.Bu Tebliğ 22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası 12 nci maddesi ve 13 üncü maddesinin 2 nci 3 üncü ve 4 üncü fıkraları bu Tebliğin yayımından 1 yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum Ve Periyodik Muayenelerinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

  Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum Ve Periyodik Muayenelerinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğin amacı sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış yada çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri usul ve esaslarını belirlemektir.Bu Tebliğ 22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası 12 nci maddesi ve 13 üncü maddesinin 2 nci 3 üncü ve 4 üncü fıkraları bu Tebliğin yayımından 1 yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 • asbest-sokumu-ile-ilgili-egitim-programlarina-iliskin-teblig - Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğin amacı asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Tebliğ'in eklerinde Asbest söküm uzmanları eğitim konu başlıkları ve eğitim programı,Asbest söküm uzmanlığı belgesi,Asbest söküm çalışanı eğitim programı,Kurs bitirme belgesi,Yenileme eğitim programı yer almaktadır.Bu Tebliğ 29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

  Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğin amacı asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Tebliğ'in eklerinde Asbest söküm uzmanları eğitim konu başlıkları ve eğitim programı,Asbest söküm uzmanlığı belgesi,Asbest söküm çalışanı eğitim programı,Kurs bitirme belgesi,Yenileme eğitim programı yer almaktadır.Bu Tebliğ 29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • asansor-periyodik-kontrolleri-icin-yetkilendirilecek-a-tipi-muayene-kuruluslarina-dair-teblig - Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ'in amacı; asansör yıllık kontrolünde faaliyet gösterecek olan A tipi muayene kuruluşunun yetkilendirilmesi, görev ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ

  Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ'in amacı; asansör yıllık kontrolünde faaliyet gösterecek olan A tipi muayene kuruluşunun yetkilendirilmesi, görev ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 • buyuk-endustriyel-kaza-azaltilmasina-yonelik-acil-durum-plani-tebligi - Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı Tebliği 31.03.2016 tarihli ve 29670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Büyük Endüstriyel Kaza Azaltılmasına Yönelik Acil Durum Planı Tebliği

  Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı Tebliği 31.03.2016 tarihli ve 29670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • buyuk-endustriyel-kazalarla-ilgili-hazirlanacak-guvenlik-raporu-tebligi - Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 24.01.2015 tarihli 29246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

  Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 24.01.2015 tarihli 29246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • buyuk-kaza-onleme-politika-belgesi-tebligi - Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği 04.08.2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

  Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği 04.08.2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • is-sagligi-ve-guvenligine-iliskin-isyeri-tehlike-siniflari-tebligi - İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26.12.2012 ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

  İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26.12.2012 ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • mesleki-yeterlilik-kurumu-mesleki-yeterlilik-zorunlulugu-getirilen-mesleklere-iliskin-teblig - Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ'in amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

  Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ

  Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ'in amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.