Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( 6331 Sayılı )

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun'unun amacı işyerlerinde iş sağlığının sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının daha iyi hale getirilmesi için işveren ve çalışanların görev,yetki,sorumluluk,hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.Bu Kanun kamu ve özel sektöre ait tüm işyerlerinde uygulanır.

Kanun'da çalışan,çalışan temsilcisi,destek elemanı,genç çalışan,iş güvenliği uzmanı,iş kazası,meslek hastalığı,işyeri hekimi,işyeri hemşiresi,ortak sağlık güvenlik birimi,risk değerlendirmesi,tehlike sınıfı terimlerinin tanımları yapılmıştır.6331 sayılı Kanun; işverenin çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlaması için getiren yükümlülükleri,iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme konularını,iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin hak ve yetkilerini,hangi tehlike sınıfına hangi sınıf iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir tanımını,tehlike sınıflarının belirlenmesini,iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi,çalışanların sağlık gözetimi,eğitimi,çalışan temsilcisi seçimi ,iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftiş ve idari yaptırımlar başlıklarını içerir.

Kanunu görmek için Tıklayınız

Whatsapp ile ulaşın