Buradasınız : Yönetmelikler

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik - Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunukapsamında yer alan işyerlerinde uygulanır.

Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunukapsamında yer alan işyerlerinde uygulanır.

İşveren, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırır ve maruziyet sınırlarını belirler,bu yönetmelikte maruziyet eylem ve sınır değerleri,maruziyetin önlenmesi ve en aza indirilmesi için işverenin alması gereken tedbirler,çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim konuları yer almaktadır. 28.07.2013 tarihli Resmi Gazete Sayısı: 28721 olan bu yönetmelik yayım tarihi ile yürürlüğe
girmiştir. 23/12/2003 tarihli Gürültü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.