Buradasınız : Yönetmelikler

İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik - Bu yönetmelik 20.07.2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu yönetmeliğin amacı işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin nitelikleri,görev ve yetkileri,yükümlülükleri,çalışma sürelerini,belgelerin vize işlemleri hakkındaki bilgileri düzenlemektir.

Bu yönetmelik 20.07.2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu yönetmeliğin amacı işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin nitelikleri,görev ve yetkileri,yükümlülükleri,çalışma sürelerini,belgelerin vize işlemleri hakkındaki bilgileri düzenlemektir.

Verilecek eğitimleri düzenleyen eğitim kurumlarına ilişkin hükümler,bu kurumların yetki ve sorumlulukları,belge yeterlilik süreleri ve vize işlemleri bu yönetmelikte açıklanmıştır.Yönetmeliği eklerinde işyeri hekimliği belgesi,işe giriş/periyodik muayene formu,yılık değerlendirme raporu,diğer sağlık personeli belgeleri,işyeri hekimliği eğitim kurumu yetki belgesi,işyeri hekimleri,diğer sağlık personeli,eğiticiler ve sorumlu müdürler için ihtar tablosu verilmiştir.