Buradasınız : İlçelerİşyeri Hekimi

Çekmeköy İş Yeri Hekimi

Çekmeköy İş Yeri Hekimi - İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Çekmeköy İş Yeri Hekimi


ÇEKMEKÖY' da hizmet veren firmaların ÇEKMEKÖY OSGB hizmetleri ve ÇEKMEKÖY iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

ÇEKMEKÖY İşYeri Hekimlerinin görevleri ;

İşyeri hekimleri ÇEKMEKÖY İlçesinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, ÇEKMEKÖY ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, ÇEKMEKÖY ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, ÇEKMEKÖY ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, ÇEKMEKÖY ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, ÇEKMEKÖY ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.

ÇEKMEKÖY işyeri ortam ölçümü , ÇEKMEKÖY Risk Analizi , ÇEKMEKÖY iş güvenliği uzmanı , ÇEKMEKÖY İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi , ÇEKMEKÖY Kimyasal riskler , ÇEKMEKÖY Patlamadan korunma dokümanı , ÇEKMEKÖY İşyeri tehlike sınıfları ,ÇEKMEKÖY biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri , ÇEKMEKÖY sağlık raporu , ÇEKMEKÖY Periyodik Kontroller , ÇEKMEKÖY biyokimya tahlilleri , ÇEKMEKÖY Sağlık riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. ÇEKMEKÖY Risk analizi ve risk değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÇEKMEKÖY İşyeri Ortam Ölçümü ve Ortam Gözetimi  ,  ÇEKMEKÖY Risk Analizi Ve Raporlama , ÇEKMEKÖY Tehlike Sınıfları , ÇEKMEKÖYPsikososyal Risk Etkenleri , ÇEKMEKÖY Biyolojik Risk Etmenleri , ÇEKMEKÖYISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, ÇEKMEKÖY OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ÇEKMEKÖY Kimyasal Riskler,ÇEKMEKÖYAntropometre , ÇEKMEKÖY İş Güvenliği Cezaları , ÇEKMEKÖY Patlamadan Korunma Dokümanları,ÇEKMEKÖY İş Güvenliği Uzmanı , ÇEKMEKÖYİş Sağlığı, ÇEKMEKÖY Periyodik Kontrol , ÇEKMEKÖY Acil Durum Eylem Planı, ÇEKMEKÖY Teknik Hizmetler, ÇEKMEKÖY Risk Analizi ve Raporlama, ÇEKMEKÖYDenetleme, ÇEKMEKÖYSağlık Raporu , ÇEKMEKÖY Sağlık Riskleri , ÇEKMEKÖY Sağlık Risk Değerlendirmesi ,ÇEKMEKÖY İ şYeri Hekimliği , ÇEKMEKÖYİş Kazası ve Yaralanma , ÇEKMEKÖY İşçilerin Sağlık Gözetimi ,ÇEKMEKÖY İşyerinde Ergonomi, ÇEKMEKÖY İşyerinde Temizlik ve Hijyen , ÇEKMEKÖY İşe Giriş Muayeneleri,  ÇEKMEKÖY Periyodik Sağlık Muayeneleri, ÇEKMEKÖY Meslek Hastalıkları , ÇEKMEKÖY Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler, ÇEKMEKÖY Sağlık Ölçümleri, ÇEKMEKÖY Biyokimya Tahlilleri, ÇEKMEKÖY Radyolojik Kontroller, ÇEKMEKÖY Sağlık Taramaları, ÇEKMEKÖY Portör Muayeneleri , ÇEKMEKÖY İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar, ÇEKMEKÖY Koruyucu Sağlık Önlemleri, ÇEKMEKÖY İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale,ÇEKMEKÖY Çalışanların Rehabilitasyonu, ÇEKMEKÖY Yardımcı Ölçümler, ÇEKMEKÖYMobil Check-UP,  ÇEKMEKÖY Yardımcı Sağlık Personeli