Buradasınız : İllerRisk Analizi

Çankırı Risk Analizi

Çankırı Risk Analizi - İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak Çankırı ilinde, az tehlikeli sınıfta bulunan firmalara, tehlikeli sınıfta bulunan firmalara ve çok tehlikeli sınıfta bulunan firmalara iş sağlığı ve iş güvenliği konularında  risk analizi ve risk tespiti hizmeti vermekteyiz.

İNTEGRAL OSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak Çankırı ilinde, az tehlikeli sınıfta bulunan firmalara, tehlikeli sınıfta bulunan firmalara ve çok tehlikeli sınıfta bulunan firmalara iş sağlığı ve iş güvenliği konularında risk analizi ve risk tespiti hizmeti vermekteyiz.

ÇANKIRI ' da faaliyette olan tüm firmaların iş yerlerinde risk analiziyaptırması mecburidir. Her iş yerinde risk analizi mecburiyeti 6331 Sayılı İşSağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) ve Kanun'a göre düzenlenmiştirİşyerinde çalışan personelin her türlü tehlikelerden korunması gerekmektedir.İşyerlerinde tehlikelerin ve risklerin bilinmemesi personelin iş sağlığı vegüvenliğini göz ardı etmek anlamına gelir.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) ve Kanun'a bağlı olarakçıkarılan yönetmelikler ile kamu ve özel tüm işyerlerinde risk değerlendirmesiyapılarak, muhtemel tehlike ve risklerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

ÇANKIRI da Risk değerlendirmeleri tehlike sınıfına göre Çok tehlikeli sınıfta 2yıl da bir, Tehlikeli sınıfta 4 yıl da bir, Az tehlikeli sınıfta 6 yıl da biryenilenmelidir. ÇANKIRI Risk değerlendirmeleri bazı durumlarda tamamen veyakısmen yenilenmek zorundadır.Her firmada olduğu gibi ÇANKIRI da çalışanların da tehlike ve risklerdenkorunması amacıyla 6331 Sayılı Kanun'la işverene yüklenen görevlerin enönemlilerinden birisi risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmaktır. 

ÇANKIRIRisk değerlendirmesi,ÇANKIRI risk analizi önce çalışanları korumak sonra daişyerini ve belki de işyerinin çevreye verebilmesi muhtemel zararlardan, başkakişi ve kuruluşları korumak amacıyla yürütülmesi gereken bir faaliyettir.ÇANKIRI İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlıklarının ve güvenliklerininkorunmasını hedefler. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, işverenleringörevidir.ÇANKIRI Risk analizi , ÇANKIRI Risk değerlendirmesi iş güvenliğiuzmanlarımız tarafından en kaliteli hizmetimiz ile ÇANKIRI ilçesinde bulunantüm firmalara sunulmaktadır.