Buradasınız : Yönetmelikler

Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği - Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği'nin amacı sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için işverenin yerine getirmesi gereken şartları belirlemektir.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği'nin amacı sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için işverenin yerine getirmesi gereken şartları belirlemektir.

Yönetmelik başlıkları şu şekildedir;işverenin yükümlülükleri,çalışanların yükümlülükleri, Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma, Kaçış ve kurtarma araçları, İletişim, uyarı ve alarm sistemleri, Çalışanların bilgilendirilmesi, Sağlık gözetimi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, Asgari sağlık ve güvenlik gerekleri şeklindedir.Yönetmeliğin eklerinde Yeraltı ve yerüstü maden işleri ile sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri, Yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri, Yeraltı maden işlerinin yapıldığı işyerleri, Sondajla maden çıkarılan işyerlerinde işverenin sağlık ve güvenlikle ilgili uymak zorunda olduğu maddeler verilmiştir.Bu yönetmelik 19.09.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 24/9/2014 tarihinde, 10/3/2015 tarihinde ve en son 24/3/2016 tarihinde değişiklikler yapılmıştır,yapılan değişiklikler ve eklemeler verilen tarihlerde yürürlüğe girecektir.