Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğin amacı asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Tebliğ'in eklerinde Asbest söküm uzmanları eğitim konu başlıkları ve eğitim programı,Asbest söküm uzmanlığı belgesi,Asbest söküm çalışanı eğitim programı,Kurs bitirme belgesi,Yenileme eğitim programı yer almaktadır.Bu Tebliğ 29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Whatsapp ile ulaşın