İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemektir.Tebliğin ek1inde destekten yararlanmak için başvuru formu ve dilekçe yer almaktadır.Bu Tebliğ 03.05.2014 tarihli 28989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Whatsapp ile ulaşın