Çankırı İş Yeri Hekimi

İşyeri Hekimliği ve sağlık personelleri ile ilgili yönetmelik 20 TEMMUZ 2013 tarihinde 28713 nolu resmi gazete yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin ve sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Çankırı İş Yeri Hekimi
 
 

Çankırı' da hizmet veren firmaların Çankırı OSGB hizmetleri ve Çankırı iş sağlığı İşçi sağlığı hizmetleri gereğince aylık olarak Çalışma Bakanlığından yetkili İş Yeri Hekimlerinden hizmet alması gerekmektedir.

Çankırı İş Yeri Hekimlerinin görevleri ;

İş yeri hekimleri Çankırı İlinde hizmet verdikleri firmalarda çalışan personelin muayenelerini yapar, Çankırı ' da çalışan işçilerinin sağlık raporlarını düzenler, sağlık risklerini tespit edip önlemlerini alır, Çankırı ' da çalışan işçilerinin sağlık risklerini değerlendirir, Çankırı ' da çalışan işçilerinin iş kazalarında ve iş yaralanmalarında ilk müdahaleyi yapar, Çankırı ' da çalışan işçilerin işyeri temizliği ve hijyeni ile ilgili eğitim verir, önlemlerini aldırır, Çankırı ' da çalışan işçilerin iş yerinde ergonomi önlemlerini ve kurallarını uygulatır, tespitlerini yapar, yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerini yapar, çalışan tüm personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar, çalışma ortamında ki psikolojik riskleri tespit eder ve önlemlerini alır, meslek hastalıkları ile ilgili önlemler alır, personelin sağlık önlemlerini alır, sağlık taramalarını yaptırır, radyolojik kontroller gerekiyorsa yaptırır takibini yapar, portör muayenelerini yaptırır, iş yerinde oluşabilecek bulaşıcı hastalıklar ile ilgili önlemler alır, personeli bilinçlendirir, iş yerinde acil müdahale ve ilk yardım ekibini kurar, işyerinde personelin sağlığını etkileyecek olan gürültü, titreşim, ışık, ısı ( termal konfor ) ve toz gibi etkenlerin ölçümlerini yaptırarak sağlığa zar verecek etkilerin ortadan kaldırılması için önlemler aldırır.
 

ÇANKIRI İşYeri Ortam Ölçümü – ÇANKIRIRisk Analizi – ÇANKIRI İşGüvenliği Uzmanı –ÇANKIRI İşHijyeni Ölçüm Test ve Analizi –ÇANKIRIKimyasal Riskler – ÇANKIRIPatlamadan Korunma Dökümanı – ÇANKIRIİşyeri Tehlike Sınıfları – ÇANKIRIBiyolojik- Biyomekanik - Kimyasal ve Radyolojik Riskleri – ÇANKIRISağlık Raporu- ÇANKIRIPeriyodik Kontroller – ÇANKIRIBiyokimya Tahlilleri –ÇANKIRISağlık Riskleri gibi bir çok konu sitemizde paylaşılmıştır. ÇANKIRIRisk Analizi ve Risk Değerlendirmeleri konularının tümüne aşağıdaki linktenulaşabilirsiniz.

İş Yeri Hekimleri

Whatsapp ile ulaşın